Prøv disse:

Tilbage

 

Her lige et par gode fiskesteder.........

Lillebælt har givet mang torsk fra sig til mig. Specielt godt har det været på NV-siden lige nord for Ny lillebæltsbroen. Fint slæbested under broen.

Også Fænø Sund har været en succes!!!

Limfjorden har ikke indeholdt den store gevinst for mig. Lige bortset for området over tundlen i Ålborg. Der er mulighed for at sætte ud i Tundelhavnen, men der kræves medlemsskab - a 100,00 kr. Der kan også fanges mange sild ved den gamle bro, og her kan der sættes båd i på vestsiden af broen - på Nr. Sundby siden.

Avnø Vig i det Sønderjyske. Stedet hvor alle havørreder samles for at blive fanget på en wobler eller et lille blink.

Als Odde - udmundingen af Mariager Fjord. Udsætning af joller på stedet. Ellers sejles dertil fra Hadsund. Også godt der, men fjorden har været udsat for ildsvind....... ØV.

Tilbage